Sukces goni sukces

2017-12-09

W dniu 07.12.2017 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a firmą TNGS Tomasz Karman (tngs.pl) , którego inicjatywą jest współpraca na rzecz promocji gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Lubelskiego oraz rozwijanie systemu obsługi inwestorów i udoskonalanie istniejących na poziomie regionalnym relacji pomiędzy instytucjami oferującymi usługi wsparcia.

Sukces goni sukces

Sukces goni sukces - TNGS Tomasz Karman


Celem porozumienia jest wzmocnienie efektywności i skuteczności usług świadczonych oraz spójna obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych oraz stwarzanie najlepszych warunków do rozwoju gospodarczego Województwa Lubelskiego.

Wierzymy, że przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz marki „Biznes lubelskie”, którą możemy się oficjalnie posługiwać, wpłyniemy pozytywnie na wizerunek Lubelszczyzny jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów